تحویل اتاق ۱۴:۰۰ تخلیه اتاق ۱۲:۰۰

اتاق 201

830,000 تومان
ظرفیت: 1 نفر

یک تخته سینگل - دارای حمام و سرویس اختصاصی و سایر امکانات رفاهی

اتاق 118

830,000 تومان
ظرفیت: 1 نفر

یک تخته سینگل - دارای پنجره، حمام و سرویس اختصاصی و سایر امکانات رفاهی

اتاق 108

830,000 تومان
ظرفیت: 1 نفر

یک تخته سینگل، دارای یخچال و پنجره و... - فاقد حمام و سرویس اختصاصی

اتاق 204

830,000 تومان
ظرفیت: 1 نفر

یک تخته سینگل (یک نفره) - دارای حمام و سرویس اختصاصی و سایر امکانات

اتاق 203

830,000 تومان
ظرفیت: 1 نفر

یک تخته سینگل-دارای حمام و سرویس اختصاصی و...

اتاق 202

830,000 تومان
ظرفیت: 1 نفر

اتاق یک تخته سینگل - دارای حمام و سرویس بهداشتی داخل اتاق و ...

اتاق 119

830,000 تومان
ظرفیت: 1 نفر

اتاق یک تخته - دارای حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی و ...

اتاق 205

830,000 تومان
ظرفیت: 1 نفر

اتاق یک تخته سینگل با حمام و سرویس اختصاصی و ...

اتاق 103

830,000 تومان
ظرفیت: 1 نفر

اتاق تک نفره(یک تخته سینگل) - فاقد حمام و سرویس داخل اتاق

اتاق 111

1,100,000 تومان
ظرفیت: 2 نفر

دارای یک تخت دونفره(دبل)، حمام و سرویس اختصاصی ، پنجره رو به بیرون و ... می باشد.

S
A
M
E
N